ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ. นรินทร์ บุพตา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์

รอง ผู้กำกับการ

พ.ต.ท. ภทรธร ชญาธนานันท์

รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท. สังวร วันทะวี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.อนุสรณ์ แก้วกันเนตร์

รอง ผกก.ปป.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.พรชัย จงจรูญเกียรติ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์

สารวัตร

พ.ต.ท. ณัฏฐพล วรรณทวี

สว.สส.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ สิงคเสลิต

สวป.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท. ธราธิป มุณีชัย

สว.(สอบสวน).สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.หญิง ศกุนตลา ปาซิโร

สว.อก.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ต.โฆษิต ยอดศรี

สว.(สอบสวน)สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ พิษเพ็ง

สว.(สอบสวน)สภ.กันทรลักษ์