ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ. นรินทร์ บุพตา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์

รอง ผู้กำกับการ

2

พ.ต.ท. เสกสิทธิ์ สาระวรรณ

รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท. สังวร วันทะวี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์

6666

พ.ต.ท.อนุสรณ์ แก้วกันเนตร์

รอง ผกก.ปป.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.พรชัย จงจรูญเกียรติ

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์

สารวัตร

พ.ต.ท. ณัฏฐพล วรรณทวี

สว.สส.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.อภิสิทธิ์ สิงคเสลิต

สวป.สภ.กันทรลักษ์

844708_0

พ.ต.ท.สมบัติ ยอดศรี

สวป.(ชส.)สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท. ธราธิป มุณีชัย

สว.(สอบสวน).สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ต.โฆษิต ยอดศรี

สว.(สอบสวน)สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ พิษเพ็ง

สว.(สอบสวน)สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.หญิง ศกุนตลา ปาซิโร

สว.อก.สภ.กันทรลักษ์