ประวัติความเป็นมา

          สถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์  ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๖๕   เดิมตั้งอยู่ถนนสินประดิษฐ์   
ตำบลน้ำอ้อม  อำเภอกันทรลักษ์โดยมี  หมื่นทวีสุขนิกร (หล้า สังข์ทอง) เป็นหัวหน้าฯ

  • ปี ๒๔๙๗ ยกระดับเป็นผู้บังคับกอง มี ร.ต.อ.บุญทรัพย์ กาญจนพัฒน์ เป็นผู้บังคับกองฯ
  • ปี ๒๕๑๙ ยกระดับเป็นสารวัตรใหญ่ มี ร.ต.อ.อภิรักษ์ สวัสดินันท์ เป็นสารวัตรใหญ่ฯ
  • ปี ๒๕๒๐ ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ถนนอนันตภักดี ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จว.ศรีสะเกษ
  • ปี ๒๕๓๗ ยกระดับเป็นรองผู้กำกับการฯ มี พ.ต.ท.ทินกร รักษ์กุล  เป็น รอง ผกก.ฯ
  • ปี ๒๕๔๐ ยกระดับเป็นผู้กำกับการฯ มี พ.ต.อ.ทินกร  รักษ์กุล   เป็น ผกก.ฯ
  • ปี ๒๕๔๔ ได้ดำเนินการสร้างสถานีตำรวจหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น แล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
  • ปัจจุบัน  พ.ต.อ.นรินทร์ บุพตา ผกก.สภ.กันทรลักษ์  เป็นหัวหน้าสถานี