ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผกก.

พ.ต.อ. นรินทร์ บุพตา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์

รอง ผกก.

พ.ต.ท. ภัทรพล กมล

รอง ผกก.สส.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท. สังวร วันทะวี

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.อนุสรณ์ แก้วกันเนตร์

รอง ผกก.ปป.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท. ชำนาญ รัตนพันธ์

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.กันทรลักษ์

สว.

พ.ต.ท. ภทรธร ชญาธนานันท์

สว.สส.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท.วัชรพงศ์ พวงบุตร

สวป.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ท. ธราธิป มุณีชัย

สว.(สอบสวน).สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ต.หญิง ชวนฝัน ศรีสุข

สว.อก.สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ต.โฆษิต ยอดศรี

สว.(สอบสวน)สภ.กันทรลักษ์

พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ พิษเพ็ง

สว.(สอบสวน)สภ.กันทรลักษ์